#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nghe tin thằng anh bị tai nạn xe nằm viện mấy ngày bây giờ mới được về mình liền từ chỗ làm về đến chỗ nó ở mấy ngày để chăm sóc nó, mà thực sự cái cảm giác của mình khi nhìn thấy nó mình như kiểu là thèm lắm ấy, chẳng hiểu sao tự nhiên lại có cái cảm giác đó hình như mình cũng đang muốn ham muốn tình dục như vậy ấy các bạn ạ, thực sự ngay điều đó là gì ngay điều đó có khiến cho mình và nhiều người khác sướng được không cơ chứ, mà thôi chẳng nói đến nó nữa vì giờ đang chăm sóc anh ấy đương nhiên là phải nghĩ chuyện này làm việc tập trung hơn

Diễn viên tham gia phim

N/A